REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW „JEST RADOŚĆ”

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wypożyczania sprzętu kajakarskiego, będącego własnością firmy JEST RADOŚĆ Dawid Napora, ul. Czatkowice Górne 16, 32-065 Krzeszowice, NIP: 6492176474, REGON: 382642886, zwanej dalej Wypożyczalnią.
 2. Wypożyczany sprzęt (dla dwóch osób) składa się z kajaka, dwóch kamizelek i dwóch wioseł.
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wynajmującego umowy (na miejscu startu) i wpłaceniu całości należności za wypożyczane kajaki, wskazanej przez Wypożyczalnię. Z momentem podpisania w/w umowy Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 4. W przypadku, jeśli  wydający sprzęt uzna Wynajmującego za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie. 
 5. Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w kwocie 50% całości zamówienia. Szczegóły dotyczące wpłaty są wysyłane w mailu potwierdzającym rezerwację.
 6. Zadatek zwracany jest tylko w przypadku gwałtownego i silnego załamania pogody, powodzi itp. wydarzeń losowych. Rezygnacja Wynajmującego z przyczyn innych nie uprawnia do zwrotu zadatku. Również w przypadku wypożyczenia mniejszej, niż zamówiona liczby kajaków zadatek nie będzie zwrócony, ani też nie będzie on zaliczany jako należność  za pozostałe wypożyczone kajaki.
 7. Wypożyczalnia nie jest organizatorem spływu, a jedynie odpłatnie udostępnia sprzęt.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmujących, utratę zdrowia lub śmierć z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Nie odpowiada też za rzeczy i mienie zgubione, zniszczone, skradzione oraz za naganne zachowanie się Wynajmujących, w tym za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 9. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użytkowania. Sprzęt powinien być zwrócony w stanie umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie, wyczyszczony z wody i piasku, opróżniony z rzeczy osobistych.
 10. Wynajmujący zobowiązuje się pokryć wszelkie straty związane ze zgubieniem, kradzieżą, bądź zniszczeniem sprzętu.
 11. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wynajmującego i Wypożyczalnię. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie, za każdy dzień zwłoki. 
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność  za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 13. Podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu zabrania się siadania/stawania w kajaku na lądzie, siadania na burtach, dziobie, rufie, skakania z kajaka do wody, gwałtownego dobijania do lądu, przeszkód w wodzie i innych jednostek pływających, przeciągania kajaka po lądzie oraz jego zrzucania z pomostów.  Obowiązuje zakaz pływania na progach i jazach, kajaki należy przenosić lądem. W przypadku wywrotki  holujemy kajak do brzegu i będąc w wodzie przechylamy kajak trzymając go za dno i burty tak, aby wylać wodę z kokpitu.  Dopiero prawie całkowicie opróżniony kajak wyciągamy na brzeg gdzie usuwamy resztę wody.
 14. Podczas spływu Wynajmujący zobowiązany jest do poszanowania środowiska przyrodniczego i zwyczajów panujących na wodzie oraz do niezakłócania wypoczynku innym przebywającym nad wodą.
 15. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni  będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.  Wynajmujący zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz odpowiednich służb.
 16. Akceptując niniejszy regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby wypożyczenia sprzętu z Wypożyczalni oraz wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby promocji strony internetowej i w mediach społecznościowych Wypożyczalni.